Functioneel leider

In de derde transitie word je uitgedaagd om afdelingen te leiden en functioneel leider te worden

TRANSITIEPIJPLIJN VOOR managers: de derde transitie

Management development: functioneel leider


Nadat zij hebben geleerd leiders te leiden, zullen managers die zich verder door de Transitiepijplijn bewegen, worden uitgedaagd om afdelingen te leiden, ofwel functioneel leider te worden.

Deze overgang vergt communicatie- en relatievaardigheden, aangezien leiders ten minste twee managementlagen moeten doordringen om individuele medewerkers te bereiken.

Een andere uitdaging in deze fase van de pijplijn is dat managers de afdelingsstrategie moeten integreren met de algemene opvolgingsstrategie. 

Dit vereist zorgvuldige prioritering en het vermogen om de algemene strategie te communiceren naar lagere management niveaus.

Door de afdeling overstijgende interactie moeten functioneel leiders ook in staat zijn om taken te waarderen waar ze weinig van begrijpen. 

Dit betekent dat actief luisteren en de wil om te leren belangrijke competenties zijn voor leiders die naar dit niveau in de Transitiepijplijn willen doorgroeien.

Doelgroep

De doelgroep is functionele leiders, d.w.z. leiders met volledige verantwoordelijkheid voor een functie. Zij kunnen verantwoordelijk zijn voor een bedrijfsfunctie of voor een functie binnen een bedrijfseenheid. Zij rapporteren ofwel aan een groep leider, een organisatie leader of een andere senior functioneel leider.

Het meetbare effect van het programma verschilt niet naar gelang de ervaring van de deelnemers. Tijd alleen helpt leiders niet bij hun overgang.

Uitleg programma

Het programma verduidelijkt de specifieke verantwoordelijkheden en prestatie verwachtingen voor de leider. Het zorgt ervoor dat de leider de juiste werkwaarden, tijdsbesteding en vaardigheden ontwikkelt om succesvol te zijn in de rol.

Na het programma zal de leider een duidelijk perspectief hebben op hoe hij op unieke wijze waarde creëert als functioneel leider. Hij heeft geleerd zijn leiderschapswerk te waarderen.

Flow van programma

Alles is gebaseerd op de eigen dagelijkse uitdagingen van de deelnemer. Bovendien betrekken we de directe manager van de deelnemer in het leerproces. In plaats dat de deelnemers de training naar hun werk brengen, brengen de deelnemers hun werk in de training.

De integratie van het dagelijks leven is sterk. Daardoor is het geleerde in het programma direct en onmiddellijk toepasbaar wanneer de deelnemers naar hun werk terugkeren.

de transitie

Van leider van leiders naar functioneel leider


Het "functioneel leider" transitieprogramma pakt alle drie de sleutelelementen in de transitie aan, namelijk zakelijke waarden, tijdsbesteding en vaardigheden. Vooral het vermogen om functionele leiders te ondersteunen bij het veranderen van hun zakelijke waarden, is wat de blijvende impact van de programma's creëert.


Hieronder zie je de belangrijkste transitie-elementen voor een functioneel leider.

Leider van leiders

Zakelijke waarden:

 • Resultaten boeken via managers
 • Op waarden gebaseerd leiderschap
 • Succes in de waardeketen
 • Ambiguïteit
 • Relaties opbouwen

Tijdsbesteding:

 • Lange-termijn (2-3 jaar) organisatie planning
 • Communiceer omhoog, omlaag en zijwaarts
 • Middelen toewijzen
 • Naar boven in de organisatie input leveren voor het bepalen van strategische doelstellingen
 • Stakeholder management

Vaardigheden:

 • Grenzen bewaken en middelen verdelen onder teams
 • Organisatie ontwerp
 • Selecteren van leiders
 • Coachen van leiders
 • Beoordelen van prestaties van leiders
 • Het opbouwen van relaties naar boven, beneden en zijwaarts ten voordele van de organisatie
 • Communicatie en klimaatbepaling door middel van leiders

Functioneel leider

Zakelijke waarden:

 • Waarde hechten aan wat je niet weet
 • Lid zijn van het business team

Tijdsbesteding:

 • Voorbereiden van en deelnemen aan business team meetings
 • Zoeken naar externe inspiratie
 • Tijd besteden aan functioneel talent

Vaardigheden:

 • Organisatie ontwerp
 • Bouwen van functioneel concurrentievoordeel
 • Uitvoeren van de functionele strategie
 • Talent management
 • Leiden door functionele KPI's

INVESTEER OM DE GOEDE REDEN

Waarom investeren in de ontwikkeling van functionele leiders?


Wat organisatie leiders er vaak van weerhoudt om volledig in hun strategische rol te stappen, is dat hun directe ondergeschikten - de functionele leiders - hun rol niet vervullen.

Vaak blijkt dat de hoofdoorzaak van disfunctionele teams is dat de functionele leiders niet volledig hun eigen rol als functioneel leider vervullen. Daarom is hun energie gericht op het uitvoeren van hun functie, in plaats van het integreren met hun functionele collega's in het management team.

De kosten van een niet goed functionerende functioneel leider zijn enorm in vergelijking met de investering in het ondersteunen van hen om in hun rol te stappen.

Een investering in de ontwikkeling van functionele leiders is niet alleen een investering in de functionele leiders. Het is een investering die aanzienlijk bijdraagt tot de algemene prestaties van het management team en, bijgevolg, van de hele onderneming.

PROBLEMEN BIJ DEZE TRANSITIE

Typische transitie problemen bij functionele leiders


In het programma zullen we leiders ondersteunen bij het overwinnen van de typische overgangsproblemen voor functionele leiders. Vaak zijn dit gedragingen die je ook ziet bij meer ervaren functionele leiders.

 • Concentreert zich vooral op de eigen functie in plaats van echt geïnteresseerd te zijn in de functies van collega's
 • Brengt liever tijd door met mensen van zijn/haar eigen functie dan met zijn/haar collega functionele leiders en de organisatie leider
 • Draagt niet actief bij aan de bedrijfsstrategie
 • Beschouwt vooral bekende gebieden van de functie als belangrijk
 • Zorgt hoofdzakelijk voor resultaten op de korte termijn, zonder zich voor te bereiden op de resultaten op de lange termijn

Organiseer dit programma voor de senior level managers


Vul het formulier in en we nemen contact met je op om samen de mogelijkheden te bespreken.

Voornaam
Achternaam
Zakelijke e-mailadres
Zakelijke telefoonnummer
Geef een korte uitleg over je vraag
0 of 350

Het invullen van dit formulier verplicht je tot niets. We bespreken alleen samen de mogelijkheden.

>