Coachend leiderschap: de directieve of non-directieve stijl?

Artikelen over leiderschap

Coachend leiderschap: de directieve of non-directieve stijl?

Op het gebied van leiderschap heeft de coaching stijl veel aandacht gekregen, vooral omdat het de aandacht richt op het ontwikkelen van individuen en teams om hun volledige potentieel te bereiken. Binnen coachend leiderschap zijn er twee prominente benaderingen: de directieve en de non-directieve stijl. Elke stijl heeft zijn eigen voordelen, valkuilen en contexten waarbinnen ze het beste gebruikt kunnen worden. Inzicht in de nuances van deze stijlen is belangrijk als je als leider je team en de individuele teamleden effectief wilt begeleiden en versterken.

De directieve stijl

Directieve coaching houdt in dat je duidelijke instructies, begeleiding en specifieke feedback geeft aan je teamleden. In deze benadering neem je een meer praktische rol aan bij het aansturen van taken en beslissingen. Deze stijl is vooral geschikt in situaties met bijvoorbeeld:


 • Urgentie en tijdsgevoeligheid:
  Wanneer tijd van groot belang is, zoals in crisissituaties of bij krappe deadlines, kan een directieve aanpak zorgen voor snelle actie en besluitvorming.
 • Complexe taken of projecten:
  In gevallen waarbij in taken of projecten precieze stappen of technische expertise nodig is, kan het geven van duidelijke richtlijnen verwarring en fouten voorkomen.
 • Nieuwe teamleden of beginners:
  Voor personen die nieuw zijn in een bepaalde rol of die geen ervaring hebben, kan een directieve aanpak de nodige begeleiding en ondersteuning bieden om hun leercurve te versnellen.


Voordelen van de directieve stijl

In de eerste plaats biedt de directieve stijl meer duidelijkheid en efficiëntie. Duidelijke instructies helpen bij het stroomlijnen van werkprocessen en minimaliseren misverstanden. Dat leidt vaak tot meer efficiëntie en productiviteit.
Ondanks de directieve aard kan deze stijl ook de ontwikkeling van vaardigheden makkelijker maken. Door gestructureerde begeleiding en feedback te geven leren je teamleden hoe (en met welke vaardigheden) ze een bepaalde taak het beste kunnen uitvoeren.
Daarnaast kunnen richtlijnen helpen om risico's te beperken. Als taken worden uitgevoerd volgens vastgestelde normen en procedures, neemt de kans op fouten of vergissingen af.Valkuilen bij het gebruik van de directieve stijl

Als je teveel gebruik maakt van de directieve coachingsstijl kan afhankelijkheid bij je teamleden ontstaan. Hun initiatief (pro-activiteit) kan daardoor worden beperkt en het probleemoplossend vermogen zal waarschijnlijk niet snel groter worden. Als je alleen maar zegt hoe je teamleden iets moeten doen, is de kans groot dat ze blijven vragen hoe ze iets moeten doen, zonder daar eerst zelf over na te denken.
Een te strikte naleving van richtlijnen kan ook de creativiteit en innovatie binnen het team remmen. Je teamleden zullen uit plichtsbesef eerder de richtlijnen volgen dan dat ze de vrijheid voelen om alternatieve manieren te verkennen.
Daarnaast kan een overgebruik van de directieve stijl leiden tot een verlaagd moreel. Het lijkt dan meer op micromanagement en kan door je teamleden ervaren worden als een gebrek aan autonomie. Een verminderd moreel en motivatie bij de teamleden kan een gevolg zijn en dat heeft weer invloed op de algemene productiviteit en tevredenheid.

Meer kennis, meer resultaat, meer waardering

Abonneer je en ontvang wekelijks het laatste nieuws op het gebied van leiderschap.

De non-directieve stijl

Non-directieve coaching, ook wel faciliterende coaching genoemd, benadrukt autonomie, zelfontdekking en empowerment bij je teamleden. In plaats van expliciete instructies te geven, treed je als leider op als een facilitator die individuen aanmoedigt om hun eigen oplossingen en inzichten te verkennen. Deze stijl is vooral effectief in situaties waarin bijvoorbeeld: • Complexe problemen zijn:
  Als je teamleden worden geconfronteerd met complexe uitdagingen, stelt een non-directieve aanpak ze in staat hun creativiteit en kritisch denkvermogen aan te spreken om innovatieve oplossingen te bedenken.
 • Medewerkers zich willen ontwikkelen:
  Voor teamleden die op zoek zijn naar persoonlijke groei en ontwikkeling, bevorder je met non-directieve coaching het zelfbewustzijn, zelfvertrouwen en eigenaarschap van hun eigen leerproces.
 • Teams moeten worden empowered:
  In omgevingen waar samenwerking en gezamenlijke besluitvorming hoog in het vaandel staan, stel je met non-directieve coaching je teamleden in staat om verantwoordelijkheid te nemen voor hun rol en zinvol bij te dragen aan de gezamenlijke doelen.


Voordelen van de non-directieve stijl

Non-directieve coaching helpt in eerste instantie bij het ontwikkelen van een gevoel van eigenaarschap en verantwoordelijkheid bij je teamleden. Het bevordert een cultuur van verantwoordelijkheid en zelfmotivatie in je team.
Door autonomie en verkenning aan te moedigen, stimuleert deze stijl ook creativiteit en innovatie binnen je team. Dat leidt in veel gevallen tot nieuwe oplossingen en benaderingen.
Personen die met een non-directieve stijl gecoacht worden ervaren daarnaast een persoonlijke groei. Ze ontwikkelen zich door uitdagingen het hoofd te bieden, te reflecteren op hun ervaringen en door te leren van zowel successen als mislukkingen.Valkuilen bij het gebruik van de non-directieve stijl

De non-directieve stijl kan leiden tot een gebrek aan structuur. Zonder duidelijke richtlijnen kunnen sommige teamleden zich verloren of onzeker voelen over hoe ze verder moeten gaan. Dat kan leiden tot inefficiëntie en frustratie.
In situaties waarin teamleden moeite hebben om beslissingen te nemen of initiatief te nemen, kan een non-directieve aanpak ook het besluitvormingsproces onnodig verlengen of zelfs leiden tot besluiteloosheid en inactiviteit.
Hoewel autonomie macht geeft, brengt het ook het risico van fouten of misstappen met zich mee, vooral als teamleden niet over de nodige ervaring of expertise beschikken. De kans op fouten wordt daarmee vergroot.

Beide vaardigheden ontwikkelen

Het bereiken van vaardigheid in zowel directieve als non-directieve coaching stijlen vereist een combinatie van zelfbewustzijn, aanpassingsvermogen en empathie van jou als leider. Een aantal tips om deze vaardigheden aan te scherpen:


 1. Ken je team
  Begrijp de sterke punten, voorkeuren en ontwikkelingsbehoeften van elk teamlid om je coaching aanpak daarop af te stemmen.
 2. Flexibiliteit
  Erken dat verschillende situaties verschillende coaching stijlen vereisen. Wees bereid je aanpak aan te passen op basis van de context, doelen en behoeften van het team.
 3. Effectieve communicatie
  Beheers de kunst van het communiceren en zorg ervoor dat je boodschappen duidelijk en beknopt zijn en afgestemd op het begripsniveau van de ontvanger.
 4. Empathie en actief luisteren
  Beoefen empathie en actief luisteren om op een dieper niveau contact te maken met je teamleden. Je begrijpt dan eerder hun perspectieven, zorgen en persoonlijke ambities.
 5. Voortdurend leren
  Investeer in je eigen ontwikkeling als coach door feedback te vragen, trainingsprogramma's bij te wonen en op de hoogte te blijven van best practices in leiderschap en coaching.

Balanceren tussen beide stijlen

De juiste balans vinden tussen directieve en non-directieve coaching zorgt voor effectief leiderschap. Hier zijn enkele strategieën om je te helpen beide benaderingen naadloos te integreren:


1.

Beoordeel de situatie

Evalueer de complexiteit van de taak, het ervaringsniveau van de teamleden en de urgentie van de situatie om te bepalen of een directieve of non-directieve aanpak meer geschikt is.

2.

Begin met richtlijnen, ga over op non-directief

In situaties waar duidelijkheid en structuur belangrijk zijn, begin je met duidelijke richtlijnen om verwachtingen te stellen en begeleiding te bieden. Naarmate teamleden meer vertrouwen krijgen en competenter worden, ga je geleidelijk over op een meer non-directieve aanpak om autonomie en empowerment te bevorderen.

3.

Bied ondersteuning en hulpmiddelen

Ongeacht de gebruikte coaching stijl, zorg ervoor dat teamleden toegang hebben tot de nodige ondersteuning en middelen om te slagen. Dit kan mentorschap zijn, toegang tot relevante hulpmiddelen en informatie of mogelijkheden om vaardigheden te ontwikkelen.

4.

Moedig dialoog en samenwerking aan

Stimuleer open communicatie en samenwerking binnen het team. Creëer een omgeving waarin teamleden zich op hun gemak voelen om ideeën te delen, feedback te vragen en samen te werken aan oplossingen. Zowel directieve als non-directieve coaching stijlen kunnen effectief zijn in het faciliteren van een zinvolle dialoog en betrokkenheid.

5.

Geef constructieve feedback

Geef regelmatig constructieve feedback, gericht op zowel sterke punten als verbeterpunten. Effectieve feedback moet specifiek en bruikbaar zijn. Richt je daarbij op het ondersteunen van de groei en ontwikkeling van het teamlid.

6.

Omarm Flexibiliteit

Erken dat leiderschap geen one-size-fits-all proces is. Wees flexibel en wendbaar in je aanpak en pas je coaching stijl aan op basis van de unieke behoeften en dynamiek van je team en de veranderende eisen van elke situatie.

De directieve en non-directieve coaching stijlen vertegenwoordigen twee complementaire benaderingen voor het begeleiden en ontwikkelen van individuen en teams. Terwijl de directieve stijl duidelijkheid, structuur en efficiëntie biedt, bevordert de non-directieve stijl autonomie, creativiteit en persoonlijke groei. Effectief leiderschap houdt in dat je beide stijlen beheerst en weet wanneer en hoe je ze moet toepassen om teamprestaties en betrokkenheid te vergroten.

Door de sterke punten, valkuilen en geschikte contexten voor elke coaching stijl te begrijpen, kun je complexe uitdagingen het hoofd bieden. Je maakt je team sterker en creëert een cultuur van voortdurend leren en verbeteren. Uiteindelijk gaat leiderschap er niet om iemands wil op te leggen, maar om anderen in staat te stellen zichzelf volledig te ontwikkelen en collectief succes te behalen.

De directieve en non-directieve coaching stijlen zijn onderdeel van onze masterclass Coachend Leiderschap en ons programma voor teamleiders en eerstelijn managers.

Download Brochure

Download de brochure over het succesvol ontwikkelen van teamleiders

Bespreek Masterclass

Overleg vrijblijvend over de mogelijkheden van een masterclass

Plan een demo

Plan een 30 minuten Teams meeting met een rondleiding door dit platform

Laatste artikelen

Dutch Kahuna is het online leiderschap platform dat we gebruiken bij De Transitie Kamer

Ontwikkelen?
Begin met een assessment!

Join the leaders!


Maak 5 dagen gratis gebruik van alle faciliteiten van het platform: trainingen, modellen, assessments en meer!

__CONFIG_colors_palette__{"active_palette":0,"config":{"colors":{"62516":{"name":"Main Accent","parent":-1}},"gradients":[]},"palettes":[{"name":"Default Palette","value":{"colors":{"62516":{"val":"rgb(238, 49, 46)","hsl":{"h":337,"s":0.8496,"l":0.5569}}},"gradients":[]}}]}__CONFIG_colors_palette__
Maak je gratis account

Andere artikelen over leiderschap


Leidinggeven met motiverende leiderschapsstijlen en motivatie technieken

Lees artikel

De hoekstenen van leiderschap: respect en geloofwaardigheid

Lees artikel
>