De Kleurentest voor Veranderaars

De theorie en geloofssystemen

De kleurentest voor veranderaars


Kleurentest: de kleurentheorie

De grondslag voor de kleurentest en -theorie is gelegd in 1998 door Hans Vermaak en Léon de Caluwé. De vijf kleurenconcepten zijn vrij brede concepten die kunnen worden toegepast op organisaties, teams  en individuen, maar ook op verandertrajecten, problemen, processen en uitkomsten, rollen, posities, gedrag en denkbeelden.

Het gaat niet alleen over veranderen, maar ook over organiseren, managen en over jezelf. De kleurenconcepten geven (nieuw) jargon om onze complexe wereld te typeren en erover te communiceren.

Kleurentest: geloofssystemen

De populariteit van de kleurentheorie is ongetwijfeld mede te danken aan de kleuren labels. Maar de kleuren labels zijn het minst belangrijk: het zijn slechts labels.

Het gaat natuurlijk om de geloofssystemen, de sets van overtuigingen, niet over verfpigmenten of lichtgolflengtes. Iedere vergelijking daarmee gaat mank! Bovendien bestaan er soortgelijke theorieën die ook kleuren labels gebruiken. Soms op dezelfde, maar vaak op een andere manier of met een andere betekenis.

Deze informatie is alleen voor leden


Wil je alles over dit assessment weten?

Maak dan gebruik van de gratis proefperiode van 5 dagen.

__CONFIG_colors_palette__{"active_palette":0,"config":{"colors":{"62516":{"name":"Main Accent","parent":-1}},"gradients":[]},"palettes":[{"name":"Default Palette","value":{"colors":{"62516":{"val":"rgb(201, 43, 41)","hsl":{"h":337,"s":0.6612,"l":0.4745}}},"gradients":[]}}]}__CONFIG_colors_palette__
Doe 5 dagen gratis mee
>