ADKAR inventarisatie

fasen van persoonlijke verandering

De ADKAR inventarisatie


Waarom het ADKAR model?

Verandering is vaak een complex en moeilijk proces. Het leiden van succesvolle veranderingen bij andere mensen en in hele organisaties vereist nieuwe denkwijzen en nieuwe hulpmiddelen.

Het ADKAR model is een waardevol raamwerk voor organisatieleiders, verandermanagers en projectmanagers om effectief leiding te geven aan een grote verscheidenheid aan veranderingen.

ADKAR onthult zowel sleutelconcepten die een succesvolle verandering beïnvloeden als bruikbare inzichten om deze concepten te implementeren.

Het hebben van de duidelijkste visie of de meest effectief ontworpen oplossing voor een probleem zal op zichzelf niet leiden tot succesvolle verandering. 

Verandering op individueel niveau begrijpen

Het geheim van het leiden van succesvolle verandering is geworteld in iets veel eenvoudigers: hoe verandering te faciliteren voor één persoon.

Verandering gebeurt op het niveau van het individu. Om een groep of organisatie te veranderen, moeten alle individuen binnen die groep of organisatie veranderen. Dit betekent dat, om verandering in onze organisaties, bedrijven en gemeenschappen te bewerkstelligen, we eerst moeten begrijpen hoe we verandering kunnen bewerkstelligen, één persoon per keer.

Het ADKAR model is een raamwerk voor het begrijpen en managen van individuele verandering. Het biedt structuur en tastbare begeleiding voor leiders die verandering in anderen willen motiveren.

mijlpalen en resultaten

Wat moet een individu moet bereiken?


ADKAR is een acroniem dat staat voor de vijf mijlpalen of resultaten die een individu moet bereiken om verandering met succes te realiseren: Awareness (bewustwording), Desire (verlangen), Knowledge (kennis), Ability (bekwaamheid) en Reinforcement (versterking). De ADKAR inventarisatie geeft voor elke mijlpaal aan waar een medewerker staat en waar weerstand kan ontstaan.

Awareness

Bewustzijn van de noodzaak van verandering.

Desire

Het verlangen om deel te nemen en de verandering te steunen.

Knowledge

Kennis over hoe te veranderen.

Ability

De bekwaamheid om gewenste vaardigheden en gedrag te implementeren.

Reinforcement

Versterking om de verandering vol te houden en door te voeren.

De door ADKAR vastgestelde doelen of resultaten zijn opeenvolgend en cumulatief. Ze moeten in volgorde worden bereikt. Om een verandering te kunnen doorvoeren en volhouden moet een individu elk van de mijlpalen doorlopen, te beginnen met bewustwording (awareness).

duidelijkheid voor elke medewerker

Maak voor elke medewerker duidelijk waar hij / zij staat ten opzichte van een (komende) verandering.


Een eenvoudig en krachtig raamwerk...

Dat een resultaatgerichte benadering biedt...

De 5 bouwstenen voor succes beschrijft...

Medewerkers helpt bij het begrijpen van de verandering...

Om succesvolle veranderingen door te voeren, zakelijk en privé.

>