Vijf effectieve methoden en theorieën voor teamontwikkeling

Artikelen over leiderschap

Vijf effectieve methoden en theorieën voor teamontwikkeling

Teams vormen de ruggengraat van succesvolle organisaties en investeren in hun ontwikkeling is cruciaal voor het bereiken van optimale prestaties. Er zijn verschillende bekende methoden en theorieën ontwikkeld om teamdynamiek, communicatie en samenwerking te verbeteren. In dit artikel gaan we dieper in op enkele van de meest algemeen erkende methoden en theorieën voor teamontwikkeling, waarbij we hun concepten en praktische toepassingen onderzoeken.


1. Ontwikkelingsstadia van groepen volgens Tuckman:

Een van de meest invloedrijke modellen voor teamontwikkeling is Tuckman's Stages of Group Development, ontwikkeld door Bruce Tuckman. Dit model beschrijft de typische stadia die teams doorlopen:


 • Forming
  Het team komt samen, stelt doelen vast en de leden leren elkaar kennen.
 • Storming
  Conflicten en meningsverschillen ontstaan als individuen hun rollen, meningen en autoriteit laten gelden.
 • Norming 
  De teamleden beginnen conflicten op te lossen, ontwikkelen cohesie en stellen normen en gedeelde waarden vast.
 • Performing
  Het team bereikt hoge niveaus van productiviteit, synergie en samenwerking en werkt naar gemeenschappelijke doelen toe.
 • Adjourning
  Het team gaat uit elkaar na het voltooien van de taak of gaat over op nieuwe projecten.

Inzicht in deze fasen helpt teams te anticiperen op uitdagingen, conflicten aan te pakken en te navigeren naar hogere niveaus van productiviteit en effectiviteit.

Meer kennis, meer resultaat, meer waardering

Abonneer je en ontvang wekelijks het laatste nieuws op het gebied van leiderschap.

2. De Belbin Teamrollen:

De Belbin Teamrollen, ontwikkeld door Dr. Meredith Belbin, biedt een raamwerk voor het identificeren en gebruiken van de unieke sterke punten en bijdragen van teamleden. Het model deelt individuen in negen rollen in, op basis van voorkeursgedrag en -vaardigheden:


 • De Plant: 
  Creatieve en innovatieve denkers die nieuwe ideeën genereren.
 • De Brononderzoeker:
  Individuen die uitblinken in netwerken en het verkennen van externe bronnen.
 • De Voorzitter:
  Bekwame organisatoren die doelen stellen, taken delegeren en zorgen voor effectieve communicatie.
 • De Vormer:
  Dynamische mensen die gedijen bij uitdagingen, de leiding nemen en het team naar doelen leiden.
 • De Monitor:
  Analytische denkers die objectieve beoordelingen geven, risico's identificeren en evenwichtige beslissingen nemen.
 • De Groepswerker:
  Coöperatieve en diplomatieke teamleden die de harmonie bewaren, relaties opbouwen en samenwerking vergemakkelijken.
 • De Bedrijfsman:
  Methodische personen die plannen omzetten in actie en zorgen voor een efficiënte uitvoering.
 • De Zorgdrager:
  Detailgerichte teamleden die zich richten op kwaliteit, deadlines halen en ervoor zorgen dat taken grondig worden uitgevoerd.
 • De Specialist:
  Experts met diepgaande kennis en technische expertise op specifieke gebieden.

Door deze rollen te begrijpen en teamleden dienovereenkomstig in te delen, kunnen organisaties evenwichtige en synergetische teams samenstellen, waardoor de samenwerking en algemene prestaties verbeteren.

3. Het Johari Window

Het Johari Window, ontwikkeld door Joseph Luft en Harry Ingham, benadrukt zelfbewustzijn en effectieve communicatie binnen teams. Het bestaat uit vier kwadranten die verschillende aspecten van individuele kennis en bewustzijn vertegenwoordigen:


 • Open gebied:
  Kennis bekend bij jezelf en anderen.
 • Blinde vlek:
  Kennis onbekend bij jezelf, maar bekend bij anderen.
 • Verborgen gebied: 
  Kennis bekend bij jezelf, maar onbekend bij anderen.
 • Onbekend gebied:
  Kennis onbekend voor jezelf en anderen.

Het model moedigt individuen aan om hun open gebied uit te breiden door feedback te vragen, informatie te delen en blinde vlekken te verkleinen. Door het zelfbewustzijn te vergroten en de communicatie te verbeteren, kunnen teams vertrouwen kweken, beter samenwerken en betere resultaten behalen.4. Het GRPI-model

Het GRPI Model, ontwikkeld door Richard Beckhard, richt zich op vier belangrijke elementen die essentieel zijn voor effectief team functioneren:


 • Doelen:
  Het duidelijk definiëren van teamdoelen en deze afstemmen op de doelstellingen van de organisatie.
 • Rollen: 
  Het verduidelijken van individuele rollen en verantwoordelijkheden om taakduidelijkheid en verantwoordelijkheid te garanderen.
 • Processen:
  Het ontwikkelen van efficiënte workflows, procedures en besluitvormingsprocessen.
 • Interpersoonlijke relaties: 
  Het koesteren van een positieve interpersoonlijke dynamiek, het bevorderen van vertrouwen en het creëren van een ondersteunende teamcultuur.

Door deze elementen aan te pakken, kunnen teams hun inspanningen op elkaar afstemmen, de communicatie verbeteren en een samenhangende en productieve teamomgeving creëren.

5. Het teamontwikkelingsmodel van Lencioni

Het teamontwikkelingsmodel van Lencioni, populair gemaakt door Patrick Lencioni in zijn boek "The Five Dysfunctions of a Team", richt zich op het aanpakken van de belangrijkste disfuncties die de effectiviteit van een team belemmeren. Het model identificeert vijf onderling gerelateerde disfuncties en biedt praktische strategieën om ze te overwinnen:


 • Afwezigheid van vertrouwen: 
  De basis van een sterk team is vertrouwen tussen de leden. Lencioni benadrukt het belang van op kwetsbaarheid gebaseerd vertrouwen, waarbij teamleden zich op hun gemak voelen om open, transparant en authentiek met elkaar te zijn.
 • Angst voor conflict: 
  Gezonde conflicten zijn noodzakelijk voor teams om tot optimale oplossingen te komen. Lencioni moedigt teams aan om productieve conflicten te omarmen door een omgeving te creëren waarin verschillende standpunten openlijk kunnen worden besproken, zonder angst voor een oordeel of persoonlijke aanvallen.
 • Gebrek aan betrokkenheid: 
  Zodra conflicten zijn opgelost, moeten teamleden zich volledig committeren aan beslissingen en zich afstemmen op de doelen van het team. Lencioni benadrukt de noodzaak van duidelijkheid, buy-in en actieve steun van alle teamleden.
 • Vermijden van verantwoordelijkheid:
  Teamleden moeten zichzelf en elkaar verantwoordelijk houden voor hun verplichtingen en prestaties. Lencioni stelt voor om duidelijke prestatiecijfers op te stellen, de voortgang bij te houden en een cultuur van wederzijdse verantwoording te creëren.
 • Onoplettendheid voor resultaten: 
  De ultieme focus van elk team moet het behalen van collectieve resultaten zijn. Lencioni dringt er bij teams op aan om het collectieve succes prioriteit te geven boven individuele agenda's of ego-gedreven motivaties.

  Door deze disfuncties aan te pakken en een cultuur van vertrouwen, gezonde conflicten, betrokkenheid, verantwoording en resultaatgerichtheid te bevorderen, kunnen teams hun effectiviteit, samenwerking en algemene prestaties verbeteren.

  Effectieve teamontwikkeling is cruciaal voor organisaties om hun volledige potentieel te benutten en uitstekende resultaten te behalen.

Meer weten of aan de slag met teamontwikkeling?

__CONFIG_colors_palette__{"active_palette":0,"config":{"colors":{"62516":{"name":"Main Accent","parent":-1}},"gradients":[]},"palettes":[{"name":"Default Palette","value":{"colors":{"62516":{"val":"rgb(19, 114, 211)","hsl":{"h":210,"s":0.83,"l":0.45}}},"gradients":[]}}]}__CONFIG_colors_palette__
Maak jouw gratis account aan

Kahuna's!


Ontdek de helden die leiderschap op de kaart hebben gezet.

__CONFIG_colors_palette__{"active_palette":0,"config":{"colors":{"62516":{"name":"Main Accent","parent":-1}},"gradients":[]},"palettes":[{"name":"Default Palette","value":{"colors":{"62516":{"val":"rgb(238, 49, 46)","hsl":{"h":337,"s":0.8496,"l":0.5569}}},"gradients":[]}}]}__CONFIG_colors_palette__
Naar Kahuna's

Abonneer je op nieuwtjes

Elke week verzorgen we nieuwe informatie over leiderschap.

Voornaam*
Achternaam*
E-mail*

Ontwikkelen?
Begin met een assessment!

Join the leaders!


Maak 5 dagen gratis gebruik van alle faciliteiten van het platform: trainingen, modellen, assessments en meer!

__CONFIG_colors_palette__{"active_palette":0,"config":{"colors":{"62516":{"name":"Main Accent","parent":-1}},"gradients":[]},"palettes":[{"name":"Default Palette","value":{"colors":{"62516":{"val":"rgb(238, 49, 46)","hsl":{"h":337,"s":0.8496,"l":0.5569}}},"gradients":[]}}]}__CONFIG_colors_palette__
Maak je gratis account

Andere artikelen over leiderschap


Persoonlijk Leiderschap: Hoe ontwikkel je een groeimindset?

Lees artikel

Waarom wilskracht niet genoeg is bij het veranderen van gedrag

Lees artikel
>