Leider van anderen

In de eerste transitie leg je de basis voor de rest van je carrière als manager en leider

de eerste transitie

Management Development: leider van anderen


De eerste transitie in de Leadership Pipeline, die elke manager zal maken, is de overgang van het leiden van zichzelf naar het leiden van anderen.


Deze overgang vindt plaats wanneer een werknemer ondergeschikten krijgt toegewezen (bijv. als teamleiders, managers, supervisors of als mentor van stagiaires en nieuwkomers).


Leidinggeven aan anderen lijkt een natuurlijke overgang, maar het is vaak de overgang waar mensen in struikelen. Vooral voor managers die voor het eerst leidinggeven, kan het moeilijk zijn om over te schakelen van 'doen' naar 'delegeren'.


In deze functie moeten managers het even belangrijk vinden om anderen productief te maken, als zelf productief te zijn. 

Zij moeten leren om tijd te nemen om het werk van hun ondergeschikten toe te wijzen, te beoordelen en toe te passen. Dit alles naast het bieden van voortdurende begeleiding en communicatie.


De belangrijkste verandering op dit punt in de leiderschapspijplijn is een verandering in waarden.


Als deze eerste verschuiving niet goed wordt gemaakt, zullen alle volgende promoties het probleem alleen maar vergroten. Het resultaat is dat leiders de pijplijn gaan verstoppen. Ze moeten leren om leidinggevend werk vanaf het begin te waarderen, niet alleen door het als een deel van hun rol te beschouwen, maar als het doel van hun rol.

Doelgroep training


De doelgroep bestaat uit managers van individuele medewerkers die aan hen rapporteren. Zij kunnen leiding geven aan kleine teams of aan grotere teams.

Het belangrijkste is dat zij eerstelijns managers zijn met people management verantwoordelijkheden.

Het maakt daarbij niet uit of iemand net begonnen is in deze functie of er al jaren ervaring in heeft. Tijd alleen zorgt er niet voor dat een leider beter wordt.

Uitleg programma

Het programma verduidelijkt de specifieke verantwoordelijkheden en prestatie verwachtingen voor de leider. Het zorgt ervoor dat de juiste werkwaarden, tijdsbesteding en vaardigheden worden ontwikkeld om succesvol te zijn in de rol.


Het geeft een duidelijk perspectief op hoe leiders van anderen waarde creëren en leert hen om leiderschapswerk te waarderen.

Programma en praktijk

Alles is gebaseerd op de dagelijkse uitdagingen van de deelnemer. Bovendien betrekken we vaak de directe manager van de deelnemer in het leerproces.


In plaats dat de deelnemers de training naar hun werk brengen, brengen de deelnemers hun werk in de training. Daardoor is het geleerde in het programma direct en onmiddellijk toepasbaar in het werk van de deelnemers.

Download Brochure

Download brochure het leiden van anderen

de transitie

Van leider van jezelf naar leider van anderen


Het "leiden van anderen" programma pakt de drie belangrijkste elementen van de transitie aan, namelijk zakelijke waardentijdsbesteding en vaardigheden. Vooral het vermogen om leiders van anderen te ondersteunen bij het veranderen van hun zakelijke waarden is wat de blijvende impact van de programma's creëert.

Hieronder zie je de belangrijkste transitie-elementen voor een leider van anderen.

Zelf leiderschap

Zakelijke waarden:

 • Resultaten bereiken door persoonlijke bekwaamheid
 • Technisch of professioneel werk van hoge kwaliteit leveren
 • De waarden van het bedrijf accepteren

Tijdsbesteding:

 • Dagelijkse discipline (aankomst, vertrek)
 • Persoonlijke deadlines voor projecten halen door de eigen tijd te beheren

Vaardigheden:

 • Technische of professionele bekwaamheid
 • Teamspeler
 • Relaties opbouwen voor persoonlijke voordelen en resultaten met behulp van bedrijfsinstrumenten, processen en procedures

Leiders van anderen

Zakelijke waarden:

 • Resultaten boeken via anderen
 • Het succes van direct ondergeschikten
 • Zelf als manager
 • Succes van de unit
 • Zichtbare integriteit

Tijdsbesteding:

 • Jaarlijkse planning (budget, projecten)
 • Ontwikkeling van ondergeschikten
 • Prestatiebeheer
 • Recruitment

Vaardigheden:

 • Functieontwerp en planning (projecten, budgetten, personeel)
 • Selecteren
 • Delegeren
 • Coachen en feedback geven
 • Prestatiebeheer
 • Belonen en motiveren
 • Communiceren en sfeerbewaking

INVESTEER OM DE GOEDE REDENEN

Waarom investeren in de ontwikkeling van de eerstelijnsmanagers?


Leiders van anderen zijn de eerstelijnsmanagers. Zij geven leiding aan ongeveer 80-90% van alle werknemers in de organisatie. Dit maakt hen tot een belangrijk en zelfs kritisch personeelsbestand.


Eerstelijnsmanagers hebben de grootste dagelijkse impact op betrokkenheid, motivatie, houding, baantevredenheid, kwaliteit en behoud van werknemers.


Zij maken het product of de dienst mogelijk. Zij overzien het eigenlijke werk in elke fase van het proces en zijn verantwoordelijk voor het personeel dat daadwerkelijk het product aanraakt of de dienst levert.


Het resultaat van een leider van anderen die zijn leiderschapsrol niet goed vervult, is onmiddellijk zichtbaar en meetbaar.

PROBLEMEN BIJ DEZE TRANSITIE

Typische transitie problemen bij de eerstelijnsmanagers


In het programma zullen we leiders ondersteunen bij het overwinnen van de typische transitie problemen voor leiders van anderen. Vaak zijn dit gedragingen die je ook ziet bij meer ervaren leiders van anderen.


 • Micromanagement in plaats van delegeren 
 • Concurreren met ondergeschikten over "wie het het beste weet" 
 • Moeilijke gesprekken vermijden met ondergeschikten 
 • Het werk van ondergeschikten overnemen, in plaats van hen hun eigen werk te laten doen
 • Vragen van ondergeschikten eerder ervaren als een verstoring dan als een kans om hen te coachen en te ontwikkelen

Organiseer dit programma voor je belangrijkste managers


Vul het formulier in en we nemen contact met je op om samen de mogelijkheden te bespreken.

Voornaam
Achternaam
Zakelijke e-mailadres

Het invullen van dit formulier verplicht je tot niets. We bespreken alleen samen de mogelijkheden.

>